afdfasdsd

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Zapraszamy na studia podyplomowe,
kursy i szkolenia.

W ofercie kształcenie specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych!!!

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej We Włocławku
 
prowadzi rekrutację na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek, kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek oraz szkolenia specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych. 
 
Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek:
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • Pielęgniarstwo geriatryczne 
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo rodzinne
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
 • Podstawy opieki paliatywnej 
 • Szczepienia ochronne 
 • Leczenie ran
Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 • Podstawy języka migowego 
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Wywiad i badanie fizykalne
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II
 
 
 
STUDIA PODYPLOMOWE:
 
 
Zakład Administracji:
 
·         Administracja publiczna

·         Prawo i finanse w jednostkach samorządu terytorialnego nowość

Zakład Informatyki:

·         Bezpieczeństwo systemów informatycznych - nowość

Zakład Zarządzania:

·         Rachunkowość i finanse

·         Skuteczne zarządzanie

Zakład Filologii Angielskiej:

·         Business English

·         Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zakład Pedagogiki:

·         Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - nowość

·         Przygotowanie pedagogiczne

·         Arteterapia w  pracy  z dzieckiem o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych - nowość

Instytut Nauk o Zdrowiu: (kształcenie specjalizacyjne) nowość

·         Pielęgniarstwo internistyczne 

·         Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

·         Pielęgniarstwo rodzinne

·         Pielęgniarstwo geriatryczne

·         Pielęgniarstwo chirurgiczne 

 

 

 


Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept"
 

Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego PWSZ we Włocławku we współpracy z Instytutem Nauk o Zdrowiu PWSZ we Włocławku zorganizowało kurs specjalistyczny ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT cz. I. dla grupy pielęgniarek z MZOZ we Włocławku. Program kursu obejmował zajęcia teoretyczne, ćwiczeniowe a także staże, których celem było przygotowanie pielęgniarek do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty. 
 
 
 
MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA
 
 
 • Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
 • PUP Włocławek - Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy
 • PUP Włocławek - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

PROPONUJEMY:

Studia podyplomowe – realizowane w zakresie dopasowanym do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy przy współudziale wykładowców z praktycznym doświadczeniem. 

Studia na naszej Uczelni umożliwiają pozyskiwanie nowych kwalifikacji oraz pogłębienie i aktualizację dotychczasowej wiedzy.  Dzięki uczestnictwu w interaktywnej formie – warsztatach, formach typu case study czy grach biznesowych, słuchacze  nabywają praktycznych umiejętności stwarzających szanse rozwijania kompetencji zawodowych.
 
Szczegóły w zakładce oferta/studia podyplomowe.
 
Kursy językowe: 
Kurs języka angielskiego o różnym stopniu zaawansowania – od poziomu A1 do poziomu B2
Kurs języka niemieckiego o różnym stopniu zaawansowania – od poziomu A1 do poziomu B2
Kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek, położnych oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 
Szczegóły w zakładce oferta/kursy
 
Szkolenia certyfikowane – w ramach współpracy wyższych uczelni z businessem zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych zorganizowaniem profesjonalnego szkolenia. 
Na potrzeby klienta przeprowadzimy dowolny kurs lub szkolenie w obszarze finansów, zarządzania, administracji, pedagogiki, informatyki czy kompetencji społecznych.
 
Szczegóły w zakładce oferta/szkolenia certyfikowane